Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Małgorzata Foryś-Kryska - Prezes
2. Aleksander Gil - Wiceprezes
3. Franciszka Matuła - Skarbnik
4. Andrzej Haj - Sekretarz
5. Grzegorz Hatłas - Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna:

1. Stanisława Krawczyk
2. Maria Głowacka
3. Zbigniew Załocha