www.razem-stowarzyszenie.pl

Witamy serdecznie na stronie internetowej
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”

Kto może zostać członkiem?

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która posiada z tytułu niepełnosprawności jakąkolwiek grupę inwalidzką oraz osoba zdrowa, której bliskie są problemy osób niepełnosprawnych.

3. Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, która wspiera Stowarzyszenie w sposób materialny, finansowy bądź usługowy.

4. Osobom szczególnie zasłużonym w działalności Stowarzyszenia może być nadana godność członka honorowego. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Zgromadzenie Walne na wniosek Zarządu.

5. Cudzoziemiec może być członkiem Stowarzyszenia:

5.1. Zwyczajnym - o ile przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Wspierającym - niezależnie od miejsca przebywania, o ile materialnie lub w inny sposób wspiera działalność Stowarzyszenia.

Deklaracja członkowska.

Każdy kto chce należeć do Stowarzyszenia powinien wypełnić deklarację członkowską. Można to zrobić w domu poprzez pobranie dokumentu z niniejszej strony internetowej (POBIERZ DEKLARACJE CZŁONKOWSKĄ) wydrukowanie go, wpisanie swoich danych i dostarczenie do naszej siedziby. Deklarację członkowską można również dostać i wypełnić w naszym biurze.

Karta ewidencyjna.

Wypełnienie przez Państwa karty ewidencyjnej jest dla nas bardzo pomocne, pozwala określić dziedzinę, w której możemy danej osobie pomóc a także uzyskać dodatkowe dane kontaktowe członka lub jego opiekuna. Kartę ewidencyjną można pobrać z naszej strony internetowej (POBIERZ KARTĘ EWIDENCYJNĄ) wydrukować i wypełnić u siebie w domu a następnie przynieść do naszego biura, można również otrzymać ją i wypełnić w naszej sidzibie.